1.099.000.000 
 • 2024
 • 7 Chỗ
 • Máy Dầu
 • 2.0L
1.999.000.000 
 • 2024
 • 7 Chỗ
 • Máy Xăng Ecoboost
 • 2.3L
707.000.000 
 • 2024
 • 5 Chỗ
 • Máy Dầu
 • 2.0L
1.299.000.000 
 • 2024
 • 5 Chỗ
 • Máy Dầu
 • 2.0L