Giá từ: 849.000.000 
  • 2024
  • 16 Chỗ
  • Máy Dầu
  • 2.2L