Hướng dẫn cài đặt ứng dụng FordPass

Phòng Kinh Doanh
0922977879

Vui lòng gọi để được mua xe với giá tốt nhất!

0922977879

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng FordPass

Kích hoạt xe trên FordPass

Có 2 loại tài khoản người dùng FordPass

1. Tài khoản Primary: Tài khoản kích hoạt xe trên ứng dụng FordPass lần đầu tiên

2. Tài khoản Secondary: Sau khi kích hoạt kết nối xe với ứng dụng FordPass bằng Tài khoản Primary, các tài khoản khác có thể yêu cầu chia sẻ kết nối với xe – được gọi là tài khoản Secondar

Ưu đãi cho khách hàng sử dụng FordPass

- Ứng dụng FordPass miễn phí tải về từ kho ứng dụng Apple Appstore (iOS) và Google Play Store (Android)

- 36 Tháng miễn phí sử dụng tính năng ra lệnh và điều khiển từ xa (khởi động/ tắt máy từ xa, khóa/ mở khóa từ xa), khả dụng với sóng mạng 3G/ 4G

Chia sẻ quyền truy cập và kết nối xe với tài khoản FordPass

Người dùng cấp quyền truy cập và kết nối xe cho tài khoản FordPass khác:

Điều này mang lại sự linh hoạt tối ưu, đặc biệt là trong môi trường gia đình, nơi nhiều thành viên sử dụng cùng một phương tiện

Tuy nhiên, khách hàng cần hiểu rõ cách dữ liệu xe được chia sẻ như thế nào:

– Khi xe có trang bị FordPass Connect Modem và kết nối với tài khoản FordPass, tất cả người dùng được cấp quyền có thể xem được các thông tin:

» Vị trí hiện tại của xe.

» Khởi động/Tắt máy từ xa, Khóa/Mở khóa xe từ xa.

» Xem các thông số của xe

Nếu một xe được chia sẻ với nhiều người, khách hàng cần biết cách tìm và cấu hình các cài đặt kết nối để : tắt/bật định vị, tắt/bật chia sẻ dữ liệu… tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế

Đầu tiên hãy đảm bảo tài khoản Primary đã kích hoạt kết nối xe bằng cách làm theo hướng dẫn trên ứng dụng FordPass và xác nhận kết nối trong cài đặt màn hình SYNC4A trên xe

• Tài khoản Primary có thể cho phép người khác truy cập vào số VIN của họ thông qua ứng dụng FordPass. Sau khi người dùng Primary kích hoạt kết nối với xe, bất kỳ tài khoản FordPass khác (Secondary) sẽ được thêm vào thông qua yêu cầu cấp quyền trên FordPass mà cần thực hiện xác nhận kết nối trong cài đặt màn hình SYNC4A trên xe.

• Khi đó, tài khoản Secondary cần thêm số VIN xe vào tài khoản FordPass của họ và chọn yêu cầu cấp quyền truy cập. Thông báo về yêu cầu này sẽ gửi đến Message Center trong ứng dụng FordPass của tài khoản Primary.

• Một khi được phê duyệt yêu cầu, tài khoản Secondary có thể truy cập & kết nối xe với FordPass như tài khoản Primary và có quyền phê duyệt yêu cầu chia sẻ kết nối khi các tài khoản FordPass khác gửi yêu cầu.

• Mỗi khi người dùng mới yêu cầu quyền truy cập, những người dùng hiện tại đều nhận được thông báo (yêu cầu phê duyệt) trong FordPass. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể chấp thuận yêu cầu này

• Số lượng người dùng được ủy quyền tối đa cho một VIN xe được kết nối là 10.

• FordPass sẽ không hiển thị danh sách tài khoản kết nối với xe, chỉ có thông báo trong mục Message Center.

• Những tài khoản Secondary được thêm vào sau sẽ không biết những tài khoản đã kết nối với xe trước đó

 

Hủy bỏ kết nối xe với FordPass

Nếu có nhiều người dùng chung 1 xe, cùng kết nối FordPass. Cách duy nhất để xóa người dùng là thực hiện đặt lại trong xe thông qua “Master Reset”:

1. Master Reset = cài đặt lại hệ thống SYNC + cài đặt lại FordPass Connect Modem (Cài đặt lại hệ thống SYNC về trạng thái xuất xưởng, gỡ bỏ các thiết bị đã kết nối và đặt FordPass Connect modem về trạng thái xuất xưởng)

2. FordPass Connect Modem Reset = Chỉ đặt lại duy nhất FordPass Connect Modem

• Lưu ý, nếu thay đổi chủ sở hữu (bán xe), trước khi đó, người dùng nên:

– Sử dụng tính năng Master Reset để đặt lại cài đặt xe (tương tự như cài đặt lại một chiếc điện thoại trước khi bán)

Master Reset

Master Reset sẽ đặt lại tất cả cài đặt SYNC và tất cả cài đặt FordPass Connect Modem về mặc định ban đầu. Nó sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ SYNC bao gồm các thiết bị được ghép nối của bạn, danh sách liên hệ, lịch sử cuộc gọi, địa chỉ được lưu trữ và sẽ xóa tất cả người dùng được ủy quyền, xóa quyền truy cập của họ vào xe thông qua tài khoản ứng dụng FordPass.

• Chỉ có thể thực hiện Master Reset trên xe và phải được thực hiện trước khi chuyển quyền sở hữu xe của bạn hoặc bất kỳ lúc nào bạn muốn xóa người dùng được ủy quyền.

• Quy trình thực hiện:

Khởi động xe và chọn hình ảnh xe để vào mục cài đặt, chọn “Setting” trong thanh ở trên cùng bên phải của màn hình chính SYNC.

Chọn “General”

Kéo xuống và chọn “Reset”.

Chọn “FordPass Connect Reset”.

Chọn “Master Reset”.

Một thông báo xác nhận rằng tất cả các cài đặt hệ thống sẽ được đặt lại về mặc định ban đầu sẽ xuất hiện. Chọn “Continue”.

Sau khi hoàn thành Master Reset. Tất cả người dùng đã được ủy quyền trước đó sẽ nhận được thông báo “Vehicle Access Removed” trong tài khoản ứng dụng FordPass của họ và sẽ không thể truy cập vào xe nữa.

0922977879